Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อบังคับ และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการกับทาง www.ufabetvineum7.com ของเรา ที่ทางเว็บไซต์ของเราได้กำหนด เพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการได้รับมาตรฐานเดียวกัน ทางเราจึงอยากให้ทุกท่านอ่านกฎข้อบังคับและเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนยืนยันในการสมัครสมาชิก เพราะจะมีผลผูกพันทางกฎหมายนั้นเอง

Terms and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข (Terms and Conditions) ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่จะสมัครสมาชิกกับทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และเป็นความจริงที่ทางเว็บไซต์ของเรากำหนด โดยที่ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้ามาใช้บริการกับผู้ที่ไม่ทำตามข้อกำหนดของเรา
 2. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านเป็นความลับ ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปให้บุคคลที่ 3 ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
 3. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา ขอให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน การชำระเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน ในอัตราที่ทางเว็บไซต์ของเรากำหนดไว้
 4. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา
 5. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก ถ้าเกิดว่าทางเว็บไซต์ของเรา ได้ตรวจพบว่าสมาชิกท่านนั้นได้ละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขกับทางเว็บไซต์ของเรา
 6. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา จะไม่มีการรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา
 7. ถ้าหากว่าทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ หรือเงื่อนไขทางเว็บไซต์ของเรา ขออนุญาตไม่แจ้งให้ทางสมาชิกทราบล่วงหน้า และจะใช้กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขอันใหม่ทันที
 8. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา ไม่อนุญาตให้นำเอาข้อมูล หรือคัดลอกทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของทางเว็บไซต์เรา ไปใช้หรือให้ยังบุคคลอื่น ๆ ถ้าทางเว็บไซต์ของเราตรวจพบ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
 9. ข้อบังคับและเงื่อนไข ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา ได้ถูกควบคุมและตีความด้วยตัวบทกฎหมาย ถ้าเกิดมีกรณีขัดแย้งไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางเราจะดำเนินการไต่สวนทางกฎหมายทันที
 10. ถ้าท่านใดยังคงสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetvineum7.com ตลอดเวลาทำการ
 11. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา ขออนุญาตดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดข้อตกลงที่ทางเราได้กำหนดไว้
 12. ทางเว็บ ufabetvineum7.com ของเรา จะถือว่าผู้ที่สมัครสมาชิกกับทางเราได้สำเร็จ ยอมรับในข้อบังคับ และเงื่อนไขกับทางเว็บไซต์ของเรา
สมัครสมาชิก